Formand

Hans-Henrik Mittag
Tlf.: 3118 2220  –  email: formand@haderslevsejlforening.dk

Planlægger og leder alle møder.
Koordinerer alle stående udvalg samt, bestyrelsens arbejde.
Fører tilsyn med frivilligt arbejde, som bliver udført af medlemmerne. Udfærdiger skrivelser sammen med kassereren.

Næstformand

Jørgen Schwartz
Tlf.: 2216 9025  –  email:  naestformand@haderslevsejlforening.dk

Stedfortræder i et og alt for formanden.
Forestår udlejning af foreningshuset.
Fører tilsyn og sørger for orden i foreningshuset, Ty i Ly og Terrassen.
Opsyn med rengøring af gæstetoilet.
Foretager indkøb til foreningshuset.
Har opsyn med at køkkenets service er til stede, står for indkøb af nyt.

Pladsmand

Hans Jørgen Sørensen
tlf.: 2183 3057  –  email:  pladsmand@haderslevsejlforening.dk

Fører tilsyn med foreningens arealer, og grønne områder. Slår græs og fjerner ukrudt.
Har opsyn med plænetraktor, bådladen, værksted og masteskur og sørger for, at der er orden på omtalte områder. Sørger for bænke og borde kommer ud og ind på deres pladser.
Sørger for at bådklodser kommer på plads i laden. Fører tilsyn med vand og strøm på broerne og pladsen. Har opsyn med affaldscontainerpladsen og tilser, at tømningsterminer overholdes.
Tænder/slukker for strøm den første weekend i tidsrummet den 15. november til 1. april.
Sender i samråd med formanden og bestyrelsen bud efter professionel arbejdskraft til udførelse af arbejde. Indkalder og fører lister over medlemmernes frivillige arbejde.

Brofoged

Fungerende brofoged

Formanden & Pladsmanden

Tlf.:   –  email:  brofoged@haderslevsejlforening.dk

Udarbejder broplan. Fører tilsyn med broer. Anviser plads ved broer til sejlende gæster.
Sørger sammen med broudvalget for indkaldelse af medlemmer, til afrensning af broer.
Står for anvisning af både- og bådvognspladser på vinterpladserne.
Står for aftaler om søsætning og optagning.
Sørger for at bådvogne kommer tilbage på de anviste pladser.
Aftaler og anviser både, som vil ligge på lånt vinterplads.
Aftaler søsætning og ophaling af ikke-medlemsbåde.
Har opsyn med bådkran, mastekran og stropper og sørger endvidere for årligt tilsyn og godkendelse af disse.
Har opsyn med traktor, højtryksrensere, kompressorer, donkrafte og ramslaget.
Står for aftaler og udlejning af foreningens trailer.
Afholder orienteringsmøde med nye medlemmer, sammen med kassereren.

Kasserer
Frank Abrahamsson
Tlf.: 4127 0909  –  email:  kasserer@haderslevsejlforening.dk

Varetager foreningens økonomi.Fører medlemskartotek.
Udfærdiger skrivelser til nye medlemmer sammen med formanden.
Udfører pålagt arbejde, herunder salg af bådpladser.

Har ansvaret for Betalingsautomat, Dieseltank og Infoskærm.

Afholder, sammen med brofogeden,
orienteringsmøder med nye medlemmer.

Fungerer som Webmaster.

 

Sekretær

Hans Marcussen
Tlf.: 6170 2028  –  email  –  sekretaer@haderslevsejlforening.dk

Udfærdiger referater og fører foreningens protokol.
Sørger for at det godkendte referat kommer ind på HSFs hjemmeside.
Er behjælpelig med pålagte opgaver.

Festudvalgsformand
Ingrid Lillie
tlf.: 2877 3454  –  email:  festudvalg@haderslevsejlforening.dk

Arrangerer, i samarbejde med festudvalget, foreningens fester, fællesture, besøgsaktiviteter m.m.
Er behjælpelig med pålagte opgaver.

Hvis du vil skrive til hele bestyrelsen, skal du benytte følgende mailadresse:

hsfbestyrelsen@haderslevsejlforening.dk