Kalender for Foreningshuset.

 2018

 27. januar – Flemming Ernstsen

24. februar – Eigil Pedersen

24. marts – Arne From Eriksen

8. april – Kaj Jelling Andersen

14. og 15. april – Paul E. Nissen

27. april – Uno Maron

5. maj – Kim Nielsen

19. og 20. og 21. maj – Assens/Svinø

18. august – Henrik Dietz-Maigaard

  1. og 2. september – Assens Sejlklub

8. og 9. september – Middelfart Sejlklub

15. september – Thorkild Dall

22. september – Willy Freese

13. oktober – Inge og Jens Kruse

 

2019

 

28. april – Albert Møller

17. maj – Kim Ole Hansen

19. maj – Inge og Jens Kruse