2019

08. juni  –  Assens Tursejler og Svinø Sejlklub

15. juni – Lis og Sten Sørensen

26. juni kl. 18:30 – HSF Ekstraordinær Generalforsamling

06. juli – Kirsten og Eigil Pedersen

31. august – Henrik Bjerregaard

07. september  –  Hans J. Sørensen

14. september  –  Middelfart Sejlklub

21. september – Uno og Vivi Maron

28. september – Poul Erik Egtved

05. oktober  –  Ingrid og Lars Lillie

26. oktober – Standerstrygning

02. november – Kirsten og Eigil Pedersen

17. november – Poul Erik Egtved

21. november – Bankospil

30. november – Ole Flintrup

03. december – Bankospil

26. december – Vivian og Niels Quitzau Hansen

29. december  –  HSF-medlemmer

 

2020

05. januar – Konditur

04. februar – Medlemsaften

08. februar – Generalforsamling

25. april – Standerhejsning

30. maj – Assens Tursejler og Svinø Sejlklub

2021

25. april 2021 – Ole Thorresvang