Kalender for Foreningshuset.

2017

11. Marts – HSF

29. April – Standerhejsning

6. Maj – Jytte Møller

12. Maj – Vivian og Nils Quitzau Hansen

3. og 4. og 5. Juni – Assens/Svinø

23. Juni – Sct. Hans HSF

  5. juli – Hans E. Hansen

26. August – Willy Freese

2. og 3. September – Assens Sejlklub

9. og 10. September – Middelfart Sejlklub

16. September – Thorkild Dall

7. Oktober – Anders Mikkelsen

28. Oktober – Standerstrygning

11. November – HSF Generalforsamling

23. November – HSF bingo

5. December – HSF bingo

12. December – Kaj Jelling Andersen

16. december – Tove og Arne From Eriksen

2018

27. Januar – Flemming Ernstsen

24. marts – Arne From Eriksen

8. April – Kaj Jelling Andersen

14. og 15. April – Paul E. Nissen

27. April – Uno Maron