Kalender for Foreningshuset.

 2018

14. og 15. april – Paul E. Nissen

21. april – standerhejsning

5. maj – Kim Nielsen

19. og 20. og 21. maj – Assens/Svinø

23. juni – Sct. Hans

4. august – sommerfest

18. august – Henrik Dietz-Maigaard

  1. og 2. september – Assens Sejlklub

8. og 9. september – Middelfart Sejlklub

15. september – Thorkild Dall

22. september – Willy Freese

29. september – Ole Flintrup

13. oktober – Inge og Jens Kruse

27. oktober – standerstrygning

22. november – lottospil

4. december – lottospil

 

2019

9. februar – Generalforsamling

28. april – Albert Møller

17. maj – Kim Ole Hansen

19. maj – Inge og Jens Kruse