Mailkontakt til bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsen.

Formand Henrik Dietz-Maigaard – her

Næstformand Tove Holm (suppleant) – her

Brofoged Olav Nowak – her

Kasserer Frank Abrahamsson – her

Pladsmand Martin Dietz – her

Sekretær Laila Sjørup Clausen – her

Festudvalgsformand Ingrid Lillie – her

Bestyrelsen – her