Leje af foreningshus

Ønsker du at leje foreningshuset, bedes du udfylde og indsende nedenstående formular.

Anmod om leje

Reservationer

2020

05. januar – Konditur

08. februar – Generalforsamling

09. februar – Lis og Kent Jensen

25. februar – Lis og Kent Jensen

01. marts – HSF medlemmer

07. marts – Ny/Gammel

12. marts – Ekstraordinær Generalforsamling

24. marts – HSF

04. april – HSF medlemmer

25. april – Standerhejsning

30. maj – Assens Tursejler og Svinø Sejlklub

01. august – Sommerfest

31. oktober – Standerstrygning

10. november – Medlemsaften

21. november – P.E.Egtved

26. november – Bankospil

29.november – HSF-medlemmer

08. december – Bankospil

26. december – Vivian og Nils Quitzau Hansen

29.december – HSF-medlemmer

2021

03. januar – Konditur

13. februar – Generalforsamling

25. april – Ole Thorresvang

02. maj – Jytte og Børge Knudtzen

30. oktober – Standerstrygning

2022

09. april – Tove og Arne Eriksen